AUDIO LIMBURG EXTRA GARANTIE — ALGEMENE VOORWAARDEN

Bij Audio Limburg verkopen wij enkel producten van hoge kwaliteit. Al onze producten worden door onszelf uitgekozen en getest. Enkel wanneer wij 100% tevreden zijn over een product komt het in ons gamma terecht. Daarom durven wij zonder problemen 5 jaar garantie te geven op deze producten.

Het enige wat u als klant hoeft te doen om te genieten van deze 5 jaar garantie, is u gratis registeren in onze klantenclub. Lidmaatschap bij onze klantenclub biedt tal van voordelen:

 • 5 jaar garantie op uw aankopen
 • 14 dagen recht van retour
 • U ontvangt een nieuwsbrief met onze acties en alle nieuwigheden
 • Exclusieve aanbiedingen

________________________

 

Algemene voorwaarden

1. Audio Limburg Extra Garantie ("Extra Garantie")

Deze Extra Garantie is van toepassing op producten aangekocht via de online webshop van Audio Limburg en voor zover de klant ingeschreven is bij de 'klantenclub". Gedurende de periode van lidmaatschap heeft de klant recht op de verlengde garantie vermeld in deze voorwaarden EN met voorlegging van het originele aankoopbewijs van de Gedekte apparatuur indien voldaan is aan onderstaande voorwaarden.

1.1 Extra Garantie termijn

Audio Limburg verlengt de fabrieksgarantietermijn van haar producten en biedt u 3 jaar Extra Garantie aan zonder dat de totale garantietermijn (fabrieksgarantie + Extra Garantie) méér dan 5 jaar kan bedragen. Bovendien dient u eerst gebruik te maken van de (verlengde) fabrieksgarantie aangeboden door de fabrikant vooraleer u kan genieten van de Extra Garantie aangeboden door Audio Limburg.


2. Begin- en einddatum van de dekking. 

De dekking gaat in wanneer u zich inschrijft voor onze 'klantenclub' en wanneer de (verlengde) fabrieksgarantie aangeboden door de fabrikant afgelopen is. De dekking loopt af van zodra de periode van 5 jaar overschreden is (beginnende vanaf de datum van bestelling) en/of wanneer de klant zich uitschrijft als lid van de 'klanteclub'.

De voorwaarden van de extra garantietermijn van drie jaar, het originele aankoopbewijs van uw toestel en uw lidmaatschap bij Audio Limburg's 'klantenclub' maken allemaal deel uit van uw servicecontract.


3. Wat is er gedekt?

3.1 Productservice

Als u tijdens de Dekkingsperiode een geldige vordering indient door Audio Limburg te kennen te geven dat (i) er materiaal- en/of fabricagefouten zijn opgetreden in de Gedekte apparatuur, dan zal Audio Limburg (a) het defect kosteloos repareren met nieuwe onderdelen of onderdelen die qua prestaties en betrouwbaarheid vergelijkbaar zijn met nieuwe onderdelen, of (b) de Gedekte Apparatuur omruilen voor een vervangend product dat nieuw is of dat qua prestaties en betrouwbaarheid vergelijkbaar is met een nieuw product en dat ten minste functioneel vergelijkbaar is met het originele product. Als Audio Limburg de Gedekte apparatuur omruilt, wordt het originele product eigendom van Audio Limburg en is het vervangende product uw eigendom met een dekking voor de resterende periode van de garantietermijn.

 

3.2 Gedekte apparatuur

Alle producten verkocht in de online webshop van Audio Limburg (shop.audiolimburg.com) vallen onder deze Extra Garantie met uitzondering van hetgeen vermeld onder punt 4 'Wat is er niet gedekt?'. 


3.3 Technische ondersteuning

 Tijdens de Dekkingsperiode biedt Audio Limburg u telefonisch of via internet toegang tot technische ondersteuning en advies. Technische ondersteuning bestaat uit hulp bij installatie, implementatie, configuratie, probleemoplossing en vaststellen wanneer productservice noodzakelijk is.

  

4. Wat is er niet gedekt?

4.1 Volgende artikels worden uitgesloten voor iedere modaliteit van toekenning binnen het kader van deze bijkomende garantie ten voordelen van de consument.

(i) Producten onderhevig aan slijtage, waaronder:

  1. lampen en LED's
  2. accu's en batterijen
  3. opslagmedia
  4. software
  5. mechanische componenten
  6. riemen
  7. naalden
  8. vloeistoffen
  9. tapes
  10. CD's en vinyl platen.


(ii) kabels, producten met een verkoopwaarde beneden de € 150 ex. BTW, producten gedekt door een fabrieksgarantietermijn van 5 jaar door de fabrikant, afstandsbedieningen, adapters, tweedehands toestellen en overige bijgeleverde accessoires.

De Extra Garantie is bovendien enkel van toepassing op courante toestellen. In het product overzicht op de fabrikant website is te zien welke modellen dit zijn.


4.2 Productservice 

 De extra garantie is niet van toepassing op:

(i) Installatie, verwijdering of vernietiging van de Gedekte apparatuur of levering van apparatuur terwijl er onderhoud op de Gedekte apparatuur wordt uitgevoerd;

(ii) Schade veroorzaakt door

(a) een ander product dan de Gedekte apparatuur,

(b) een ongeval, verkeerd gebruik, misbruik, vloeistof, brand, aardbeving of andere externe oorzaken,

(c) de bediening van de Gedekte apparatuur buiten het toegestane of bedoelde gebruik zoals door de fabrikant is beschreven in de gebruikershandleiding, de technische specificaties of andere gepubliceerde richtlijnen voor de Gedekte apparatuur, of

(d) onderhoud (inclusief upgrades en uitbreidingen) dat wordt uitgevoerd door iemand die geen medewerker van Audio Limburg is; 

(iii) Gedekte apparatuur met een serienummer dat is gewijzigd, beschadigd of verwijderd of dat is aangepast om de functionaliteit of mogelijkheden te wijzigen zonder schriftelijke toestemming van de fabrikant;

(iv) Gedekte apparatuur die is verloren of gestolen. Deze extra Garantie dekt alleen Gedekte apparatuur die in zijn geheel aan Audio Limburg is geretourneerd;

(v) Cosmetische schade aan de Gedekte apparatuur met inbegrip van, maar niet beperkt tot krassen, deuken en gebroken in- of uitgangen;

(vi) Verbruiksonderdelen, zoals batterijen;

(vii) Preventief onderhoud op de Gedekte Apparatuur; of

(viii) Gebreken die het gevolg zijn van natuurlijke slijtage of anderszins te wijten zijn aan de normale slijtage van het product.

4.3 Technische ondersteuning

De extra garantie periode omvat niet het volgende:

(i) Problemen die kunnen worden opgelost door de software te upgraden naar de op dat moment geldende versie;

 (xi) Schade aan of verlies van bepaalde software of gegevens die op de Gedekte apparatuur staan of hiermee zijn opgenomen. Herstel en hernieuwde installatie van softwareprogramma's en gebruikersgegevens vallen niet onder deze Extra Garantie.

5. Hoe krijgt u service en ondersteuning? 

U kunt productservice en technische ondersteuning krijgen door 

contact op te nemen met Audio Limburg:

- Telefonisch: +32 (0)89 35 79 19 / +32 (0)13 69 99 63

- Mail: klantendienst @ audiolimburg . com

- Persoonlijk: Sint-Jorislaan 51, 4530 Schulen (Herk-de-Stad)

Bewaar het originele aankoopbewijs van uw Gedekte apparatuur omdat deze documenten vereist zijn.


 5.1 Audio Limburg biedt volgens eigen inzicht productservice aan op volgende manier:

(i) Afgifte service (carry-in-service). Breng de Gedekte apparatuur terug naar een vestiging van Audio Limburg De service wordt ter plekke uitgevoerd, of de winkel kan de Gedekte apparatuur naar een externe technische dienst sturen.

Zodra u bericht ontvangt dat de service is voltooid, zal u worden gevraagd om de Gedekte apparatuur weer op te halen. 

(ii) Service ter plaatse. Service ter plaatse is beschikbaar als de locatie van de Gedekte apparatuur zich binnen een straal van 10 kilometer van een vestiging van Audio Limburg bevindt. Als Audio Limburg bepaalt dat service ter plaatse beschikbaar is, stuurt Audio Limburg een servicetechnicus naar de locatie van de Gedekte apparatuur. De service wordt op de locatie uitgevoerd, of de servicetechnicus transporteert de Gedekte apparatuur naar een carry-in-locatie voor reparatie. Als de Gedekte apparatuur is gerepareerd regelt Audio Limburg dat de Gedekte apparatuur na de service naar uw locatie wordt getransporteerd. Als de servicetechnicus op de afgesproken tijd geen toegang wordt verleend tot de Gedekte apparatuur, kunnen er extra kosten in rekening worden gebracht als de technicus later opnieuw moet langskomen.

(iii) Opsturen per post/Mail-in Service. De Mail-in Service is beschikbaar voor de meeste Gedekte apparatuur. Als Audio Limburg bepaalt dat uw Gedekte apparatuur in aanmerking komt voor de Mail-in Service, dan verzendt u de Gedekte apparatuur op eigen kost naar een Carry-in-locatie conform de instructies van Audio Limburg. Als de service is voltooid, stuurt Audio Limburg de Gedekte apparatuur naar u terug. Audio Limburg betaalt de verzendkosten naar uw adres indien alle instructies zijn opgevolgd.

 

7. Uw verantwoordelijkheden

Als u onder Extra Garantie service of ondersteuning wilt ontvangen, moet u zich houden aan het volgende:

(i) Verstrek een kopie van het originele aankoopbewijs van uw Gedekte apparatuur als hierom wordt gevraagd;

(ii) Verschaf informatie over de symptomen en oorzaken van de problemen met de Gedekte apparatuur;

(iii) Reageer op verzoeken om informatie, inclusief maar niet beperkt tot het serienummer van de Gedekte apparatuur, het model, de versie van het besturingssysteem en de geïnstalleerde software, eventuele andere apparatuur die op de Gedekte apparatuur is geïnstalleerd of hiermee is verbonden, eventuele foutberichten die worden weergegeven, acties die zijn uitgevoerd voordat de Gedekte apparatuur met het probleem te maken kreeg en stappen die zijn genomen om het probleem op te lossen;

(iv) Volg de instructies die Audio Limburg u geeft, inclusief maar niet beperkt tot het niet opsturen van producten en accessoires die niet in aanmerking komen voor reparatie of de vervangingsservice, en het verpakken van de Gedekte apparatuur in overeenstemming met de verzendinstructies;

(v) Werk software bij met de op dat moment gepubliceerde releases voordat u service aanvraagt; en

(vi) Zorg dat u, indien van toepassing, een back-up maakt van software en gegevens die op de Gedekte apparatuur staan. AUDIO LIMBURG KAN DE ORIGINELE SOFTWARECONFIGURATIE VAN DE GEDEKTE APPARATUUR EN DAAROPVOLGENDE UPDATERELEASES OPNIEUW INSTALLEREN WANNEER DE SERVICE WORDT UITGEVOERD, HETGEEN ZAL LEIDEN TOT DE VERWIJDERING VAN ALLE SOFTWARE EN GEGEVENS DIE OP DE GEDEKTE APPARATUUR STONDEN VOORDAT DE SERVICE WERD UITGEVOERD. Na een dergelijke configuratie van het besturingssysteem kan het voorkomen dat programma's van andere fabrikanten die op de Gedekte apparatuur waren geïnstalleerd, niet meer compatibel zijn met of niet meer werken op de Gedekte apparatuur. U bent verantwoordelijk voor het opnieuw installeren van alle andere softwareprogramma's, gegevens en wachtwoorden.

 

8. Beperking van aansprakelijkheid

8.1 Gehele overeenkomst

Alle garanties, voorwaarden en andere bepalingen die niet in dit servicecontract worden beschreven (mondeling, schriftelijk, expliciet en/of geïmpliceerd door statuut of gewoonterecht) zijn uitgesloten van de Extra Garantie voor zover dit wettelijk is toegestaan.

Voor zover dergelijke garanties, voorwaarden en andere bepalingen niet kunnen worden uitgesloten, blijven zij (voor zover dit wettelijk is toegestaan) beperkt tot de looptijd van de Extra Garantie en, naar inzicht van Audio Limburg, tot de ondersteunings- en serviceopties die hierboven zijn beschreven in de gedeelten “Technische ondersteuning” en “artikel 5.1”.


8.2 Disclaimer in verband met gegevens:

Audio Limburg wijst elke verklaring en/of garantie van de hand dat Audio Limburg in staat is om onder deze Extra Garantie Gedekte apparatuur te repareren of te vervangen zonder risico voor en/of verlies van informatie en/of gegevens die op de Gedekte apparatuur zijn opgeslagen. 

 

8.3 Beperking van aansprakelijkheid:

(i)   Onder voorbehoud van paragraaf ii) en iii) hieronder en voor zover dit wettelijk is toegestaan, wordt de maximale aansprakelijkheid van Audio Limburg die voortvloeit uit en/of verband houdt met deze Extra Garantie, hetzij op basis van overeenkomst, onrechtmatige daad (waaronder nalatigheid), hetzij anderszins ten aanzien van de uitvoering of voorgenomen uitvoering van deze Extra Garantie beperkt tot de levering (de kosten van de door Audio Limburg gekozen garantieservice) van de ondersteunings- en serviceopties die hierboven zijn beschreven in de gedeelten “Technische ondersteuning” en “artikel 5.1”.

(ii)  In geen geval is Audio Limburg aansprakelijk voor:

a)   verlies van winst; of

b)   verlies van zaken; of

c)   verlies van goodwill en/of soortgelijke verliezen; of

d)   verlies van verwachte besparingen; of

e)   verlies van goederen; of

f)    verlies van contracten; of

g)   verlies van gebruik; of

h)   verlies of beschadiging van gegevens of informatie; of

i)    bijzondere schade, indirecte schade of gevolgschade of puur economische verliezen, kosten, schade of onkosten.

(iii) De bepalingen in paragraaf i) en ii) hierboven zijn niet van toepassing op vorderingen in verband met overlijden of lichamelijk letsel, fraude of bedrog en/of enige andere aansprakelijkheid die bij wet niet kan worden beperkt of uitgesloten.

9. Annulering

U mag deze Extra Garantie op elk moment en om welke reden dan ook annuleren. Als u besluit deze Extra Garantie te annuleren, kunt u Audio Limburg bellen op het telefoonnummer +32 (0)89 35 79 19 of stuurt of mailt u een schriftelijke kennisgeving met een kopie van uw origineel aankoopbewijs van uw Gedekte apparatuur naar Audio Limburg, Sint-Jorislaan 124, BE-3540 Schulen (Herk-de-Stad); klantendienst @ audiolimburg . com. U kan deze Extra Garantie ook annuleren door u uit te schrijven van onze 'klantenclub'. 

Tenzij anders bepaald in van toepassing zijnde lokale wetgeving, mag Audio Limburg deze Extra Garantie annuleren vanwege fraude of omdat er onjuiste informatie is verstrekt. Tenzij anders bepaald in van toepassing zijnde lokale wetgeving, mag Audio Limburg de Extra Garantie ook met een opzegtermijn van dertig (30) dagen annuleren als er geen serviceonderdelen meer voor de Gedekte apparatuur beschikbaar zijn.

10. Overdracht van de Extra Garantie naar een Nieuwe eigenaar

Het is niet toegestaan al uw rechten met betrekking tot het Serviceplan over te dragen aan een derde.


11. Privacy 

Audio Limburg zal gegevens van klanten bewaren en gebruiken in overeenstemming met het privacybeleid, dat u kunt raadplegen op https://audiolimburg.com/Disclaimer/index.html

 

12. Algemeen

(i) Geen enkele Audio Limburg-wederverkoper, -agent of -werknemer is gemachtigd om de voorwaarden van dit servicecontract te wijzigen, te verlengen of uit te breiden. 

(ii) Indien enige bepaling onwettig of niet-afdwingbaar is, zal deze bepaling niet langer deel uitmaken van dit servicecontract en zullen de overige bepalingen niettemin bindend en afdwingbaar zijn.

(iii) U erkent dat alle informatie of gegevens die u onder de Extra Garantie aan Audio Limburg verstrekt, niet vertrouwelijk zijn en niet uw exclusieve eigendom zijn. 

(iv) U moet zich voor de Extra Garantie inschrijven in de 'klanten club' van Audio Limburg

(v) De Extra Garantie wordt niet aangeboden aan personen die nog niet meerderjarig zijn. De Extra Garantie is niet beschikbaar waar dit volgens de wet verboden is.

(vii) De Extra Garantie valt onder de Belgische wetgeving.